Конфиденциалност

"Бижута Планет Марипоса" ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

"Бижута Планет Марипоса" ЕООД има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин.

"Бижута Планет Марипоса" ЕООД се задължава да опазва в тайна личните данни на своите клиенти, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица.

Copyright 2021 @ biju-planet.com - Бижута Планет Марипоса

dev & seo - [ekZo]